Văn khấn rằm tháng giêng 2024 đầy đủ và chuẩn nhất

Theo truyền thống dân gian, ngày rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, là ngày rằm đầu tiên của năm mới, từ ngày 15 tháng 01 âm lịch. Vào ngày này, các gia đình Việt thường đi lễ Chùa, lễ Phật, bày trí và chuẩn bị mâm cúng để cầu mong một năm sung túc, bình yên.

Bên cạnh mâm cúng chỉn chu thì bài văn khấn rằm tháng Giêng đóng vai trò quan trọng khi thực hiện nghi lễ. Văn khấn được soạn kỹ lưỡng và đọc đúng thể hiện sự chân thành, lòng hiếu kính của con cháu đến tổ tiên và mong cầu một năm mới bình an, may mắn. Trong bài viết dưới đây, Phổ Nghi Hương gợi ý đến bạn các bài khấn thắp hương rằm tháng Giêng và danh sách các lễ vật cần chuẩn bị trong ngày này.

Văn Khấn Cúng Rằm Tháng Giêng
Văn khấn rằm tháng giêng 2024 đầy đủ và chuẩn nhất

1. Các bài khấn thắp hương rằm tháng giêng chi tiết

Theo tín ngưỡng dân gian, rằm tháng Giêng được xem là rằm lớn và là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Sau khi chuẩn bị mâm cúng, gia chủ sẽ tiến hành đọc bài khấn rằm tháng Giêng để thể hiện lòng thành kính, tôn trọng đối với Tổ tiên, Phật thánh, Thần tài, Thổ công và cầu mong một năm sung túc.

Tương ứng với mỗi loại nghi lễ thờ cúng mà sẽ có những bài văn khấn khác nhau. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, những bài văn khấn rằm tháng Giêng này được lan truyền lâu đời, truyền tai nhau và sử dụng cho đến ngày nay.

Dưới đây là các bài khấn rằm tháng giêng được tổng hợp theo “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” – NXB Văn hóa thông tin.

Văn Khấn Rằm Tháng Giêng
Văn khấn là nghi lễ cần có khi thắp hương rằm tháng Giêng

2. Bài khấn thắp hương gia tiên rằm tháng giêng

– Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm…, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

– Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)

3. Bài khấn thắp hương thần linh rằm tháng giêng

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ thần quân.

Ngài Bản gia Thổ Địa Long mạch Tôn thần.

Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Các Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày……………tháng…………….Năm………..

Tín chủ con là:…………………………………………………..

Ngụ tại:…………………………………………………………………

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con thành tâm cúi xin các Ngài thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tám tiết vinh khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện lòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

4. Bài khấn thắp hương thần tài rằm tháng giêng

Kính lạy Thần linh Thổ địa…..Gia tiên họ….bà cô ông mãnh, chư vị tiên linh. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, năm…..

Chúng con là……Ngụ tại….

Chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Kính xin phù hộ độ trì, con cháu mạnh khỏe, gia đạo bình an, sở cầu như ý.

Con niệm Nam mô A Di Đà Phật!

Con niệm Nam mô A Di Đà Phật!

Con niệm Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù tư mệnh táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Gia Môn Thổ Phủ, Thổ Chủ Tài Thần

Con kính lạy các ngài Thần Tài vị tiền

Con kính lạy Tiền Hậu địa chủ chư vị linh thần

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc Đức Chính thần

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là:… Ngụ tại:… Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty):… Kinh doanh…

Hôm nay là ngày rằm tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị Tôn Thần chứng giám.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho:…

Nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy).

5. Bắp khấn thắp hương thổ công rằm tháng giêng

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần. 

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này. 

Tín chủ con là…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này. 

Cúi xin các ngài thương nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trí tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

6. Bài khấn thắp hương cúng Phật rằm tháng giêng

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ tát,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng dường rồi, dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy, thành kính chắp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô thượng Chí tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nạn tân hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy, quỳ đọc)

Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất thoái. (1 lạy)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

7. Bài khấn cúng dâng sao giải hạn rằm tháng giêng

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm……………..

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….

Ngụ tại:…………………………………..

Chúng con thành tâm có lời kính mời:

Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân

Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân

Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân

Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân

Văn Xương Văn Khúc tinh quân

Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn

La Hầu, Kế Đô tinh quân

Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời xán lạn.

Chiếu thắp cõi trần.

Xin các tinh quân.

Lưu ân lưu phúc.

Lễ tuy mọn bạc.

Lòng thành có dư.

Mệnh vị an cư.

Thân cung khang thái.

Phục duy cẩn cáo!

Trên đây là các bài văn khấn rằm tháng Giêng do Phổ Nghi Hương tổng hợp dựa trên tư liệu từ “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” – NXB Văn hóa thông tin để bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên, gia chủ vẫn có thể tự soạn lời văn khấn rằm theo ý mình để bày tỏ lòng thành kính đến bậc bề trên.

8. Lưu ý khi đọc bài khấn thắp hương rằm tháng giêng

Đối với đời sống tâm linh của người Việt, rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên của năm, vì vậy thường được tổ chức chỉn chu và trang trọng. Để có một buổi lễ cúng trọn vẹn, gia chủ cần nắm rõ các lưu ý lưu truyền như sau:

 • Người thực hiện nghi lễ cần sửa soạn tắm gội sạch sẽ, áo quần chỉnh tề, kín đáo và lịch sự, phù hợp với tính trang trọng của buổi lễ. Không nên chọn trang phục lòe loẹt, hở hang như quần đùi, váy ngắn, áo ba lỗ.
 • Khi đọc bài văn khấn thắp hương, không nên đọc quá to hoặc đọc quá nhỏ. Thay vào đó chỉ nên đọc chậm rãi, nhỏ nhẹ, âm lượng đủ nghe, đặc biệt là đọc tên húy người thực hiện lễ cúng.
 • Đọc văn khấn với thái độ tập trung, nghiêm túc, thể hiện lòng thành tâm.
 • Trong lúc đọc văn khấn, không được cười đùa.
 • Nếu cảm thấy văn khấn dài và khó nhớ, gia chủ có thể chép ra giấy trước khi thực hiện nghi lễ.

9. Cúng rằm tháng giêng cần những gì?

Tương tự như các ngày rằm khác trong năm, mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng có thể thay đổi phù hợp theo phong tục địa phương và điều kiện của gia đình. Nhìn chung, những lễ vật cần cơ bản cần chuẩn bị khi thực hiện nghi thức cúng rằm tháng Giêng gồm có:

 • Hoa quả
 • Bánh kẹo
 • Trầu cau
 • Nước
 • Hương, nến, đèn
 • Hoa tươi

Ngoài các lễ vật trên, gia chủ có thể chuẩn bị mâm cúng mặn gồm các món như thịt lợn, thịt gà, bánh chưng, chả giò và rượu….để tăng mức độ phong phú cho mâm cúng dâng bề trên.

Vậy thắp hương rằm tháng giêng vào giờ nào tốt? Cùng tìm hiểu thời gian thắp hương rằm tháng giêng chi tiết nhất

Bài Khấn Thắp Hương Rằm Tháng Giêng
Nhang sạch tại Phổ Nghi Hương được sản xuất từ thảo mộc thiên nhiên

Danh sách lễ vật được liệt kê phía trên mang tính chất tham khảo. Tùy thuộc vào phong tục địa phương và tín ngưỡng của mỗi gia đình mà có thể thay đổi sao cho phù hợp. Quan trọng nhất vẫn là lòng thành kính, sự thành tâm và lòng biết ơn khi thực hiện nghi lễ.

Bàn mâm cúng thắp hương rằm tháng Giêng
Bàn mâm cúng thắp hương rằm tháng Giêng

Trên đây là danh sách các bài khấn thắp hương rằm tháng Giêng và các lễ vật cần chuẩn bị khi cúng rằm do Phổ Nghi Hương tổng hợp và gửi đến bạn đọc. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về nghi thức thực hiện lễ cúng Tết Nguyên Tiêu.

Thông tin liên hệ Phổ Nghi Hương - Thương hiệu nhang sạch Việt Nam
Pho Nghi Huong

PHỔ NGHI HƯƠNG

Phổ Nghi Hương được thành lập vào 2023 và phát triển thương hiệu trở thành một trong những thương hiệu nhang sạch hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 300.000 gia đình tin dùng và 185 đại lý trên toàn quốc. Phổ Nghi Hương đã dành 9 năm để tìm hiểu nghiên cứu về nguyên liệu làm nhang, quy trình sản xuất nhang sạch, cách dùng nhang cũng như kiến thức về thờ cúng và văn hóa tín ngưỡng

Chúng tôi không ngừng học hỏi, trau dồi để tạo ra những sản phẩm nhang sạch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt.

Mục lục